Alda er félagsskapur til að móta hugmyndir um hvernig megi koma á alvöru lýðræði og sjálfbærni. Hvernig megi auka lífsgæði fólks, t.d. með styttingu vinnutíma, auknum áhrifum í samfélaginu og vinnunni, ásamt endurnýtingu auðlinda. Sérstök áhersla er lögð á alvöru lýðræði og sjálfbærni. Alda kemur hugmyndum sínum á framfæri við þá sem hafa umboð til þess að hrinda þeim í framkvæmd.

Í grunnatriðum var og er hugmyndin að baki stofnun Öldu að gera fólki kleift um að stjórna eigin lífi í meira mæli en nú er, gera því kleift að búa í samfélagi sem nýtir auðlindir jarðar með sjálfbærum hætti, án þess að klára þær eða eyðileggja vistkerfi jarðarinnar.

Tildrögin að stofnun félagsins árið 2010, voru eftirleikar hrunsins 2008, þegar hópi fólks varð ljóst að ríkjandi hugmyndafræði stjórnmálanna myndi verða áfram við lýði, þrátt fyrir hunið sem þá hafði átt sér stað nokkrum misserum áður. Alda var stofnuð til að vinna að nýjum hugmyndum sem mótvægi við þeim sem voru ríkjandi.

Hvernig starf Öldu fer fram

Einu sinni í mánuði eru haldnir stjórnarfundir þar sem teknar eru ákvarðanir um stefnu, ályktanir og yfirlýsingar ræddar og ýmis mál önnur. Stjórnarfundir, eins og aðrir fundir Öldu, eru öllum opnir. Allir fundir félagsins eru auglýstir á vefsíðu þess með að minnsta kosti tveggja daga fyrirvara.

Innan Öldu hefur verið unnið að ýmsum málum, en þar má til dæmis nefna drög að lögum stjórnmálaflokks, tillögu að styttingu vinnutíma, þingsályktun um lýðræðisleg fyrirtæki og margt fleira. Lista yfir útgefið efni félagsins má finna hér.

Allir fundir innan Öldu eru opnir öllum. Hafa jafnframt allir fundargestir atkvæðisrétt, óháð því hvort þeir séu félagar í Öldu eða ekki. Hjá Öldu gildir reglan um eitt atkvæði á mann. Sjaldnast er þó gripið til atkvæðagreiðslu því mál eru rædd og útkljáð eins og kostur er með samhljóða samþykki (e. consensus).

Hægt er að skrá sig á póstlista neðst á síðunni og fá tilkynningar um nýjar fréttir — þar á meðal fundarboð. Þeir sem skrá sig í félagið fá einnig reglulega tölvupósta um starfið.

Fundir
Að jafnaði er um þrjár tegundir funda að ræða hjá Öldu.

1. Fundi í málefnahópum sem eru vinnufundir þar sem félagsmenn koma saman og ræða þau verkefni sem eru í vinnslu hjá félaginu. Á fundunum er verkefnum forgangsraðað, hugmyndir ræddar og farið yfir stöðuna á þeim verkefnum sem eru í vinnslu. Hópstjórar hafa umsjón með hópnum og yfirleitt þeim verkefnum sem eru í vinnslu. Öllum er hins vegar frjálst að taka þátt, jafnvel þeim sem ekki eru félagar í Öldu og hafa allir sama rétt á fundunum. Notast er við samhljóða ákvarðanatöku (e. consensus) en ef sú leið þrýtur er eitt atkvæði á mann. Hver sem er getur átt frumkvæði að málum og jafnvel tekið að sér að vinna að þeim, t.d. með því að safna gögnum, skrifa texta eða undirbúa viðburð.

2. Stjórnarfundir eru ákvarðanatökufundir þar sem tillögur og verkefni frá málefnahópum eru rædd til samþykktar eða synjunar. Þar eru öll mál sem varða skipulag og starfsemi félagsins rædd og leidd til lykta. Notast er við samhljóða ákvarðanatöku (e. consensus) en ef sú leið þrýtur er eitt atkvæði á mann. Fundirnir eru öllum opnir og eru alltaf haldnir fyrsta þriðjudag í hverjum mánuði.

3. Kynningarfundir eru haldnir um þau verkefni sem félagið hefur lokið við og samþykkt á stjórnarfundi. Á þeim er haldin framsaga til kynningar og svo eru umræður og spurningar í kjölfarið. Engar ákvarðanir eru teknar á þessum fundum. Allir eru velkomnir.

Styrkir og greiðslur til Öldu

Félagið tekur við frjálsum framlögum frá einstaklingum og lögaðilum. Lög um fjárframlög til Öldu má finna hér.

Stjórnmálaflokkur?

Alda er ekki stjórnmálaflokkur og mun ekki verða. Tilgangurinn með stofnun Öldu var að móta hugmyndir og láta öðrum eftir að framkvæma þær — það er alveg óbreytt og er mjög ólíklegt til að breytast. Alda er jafnframt ótengd öllum stjórnmálaflokkum.